การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

นำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาการ ดูแลรักษาคนไข้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

นพ.อภิยุช เนตตกุล นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ และ พญ.นัฏฐา มีสุนทร เป็นตัวแทนทีมแพทย์พรเกษมคลินิกเข้าร่วมประชุม World Congress of Dermatology 2019 ซึ่งเป็นงานประชุมที่บรรยายอัพเดทความรู้ด้านผิวหนังและความงามจากแพทย์ผิวหนังในระดับโลก ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ในระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2562 เพื่อที่จะได้นำความรู้ใหม่ๆเหล่านี้มาเพื่อพัฒนาการ ดูแลรักษาคนไข้ที่พรเกษมคลินิกให้ดียิ่งๆขึ้นไป