การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ฝึกอบรม พัฒนาความรู้ทางกายภาพและสรีระของใบหน้า

เมื่อวันที่ 3 - 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา คุณหมอประสมศรี ตัวแทนแพทย์จากพรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมงาน Cadaver Workshop: AMI Essentials 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่ออัพเดตความรู้ด้านกายภาพและสรีระของใบหน้าเพื่อนำไปใช้ในการฉีดสารเติมเต็ม เพื่อผลลัพท์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ โดยภายในงานได้อัพเดตเรื่อง 
- การฉีดสารเติมเต็มตามสาเหตุของปัญหาใบหน้าและความต้องการของคนไข้
- การวิเคราะห์สรีระทางใบหน้าอย่างแม่นยำ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ