การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ร่วมอัพเดทความรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการฉีด Botulinum Toxin เพื่อลดริ้วรอยบริเวณใบหน้า

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ และ พญ.พามวาด ถนัดค้า ตัวแทนแพทย์พรเกษมคลินิกได้รับเกียรติจากบริษัท Allergan ให้เข้าร่วมการอบรมอัพเดทความรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการฉีด Botulinum Toxin เพื่อลดริ้วรอยบริเวณใบหน้า เพื่อที่คนไข้ของพรเกษมคลินิกจะได้รับความมั่นใจได้ว่า
- แพทย์ผู้ให้การรักษามีความรู้ด้านกายวิภาคของใบหน้าอย่างละเอียด มีทักษะประสบการณ์ในการฉีด Botulinum Toxin เป็นอย่างดี
- คนไข้จะได้รับการฉีด Botulinum Toxin ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องและปลอดภัย ส่งผลให้ริ้วรอยบนใบหน้าลดลง ผลลัพธ์แลดูเป็นธรรมชาติ ใบหน้าไม่แข็งเกินไปและไม่มีผลข้างเคียง