การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ร่วมอัพเดต Hands on Workshop เทคนิคการฉีดเติมเต็มผิว

เพราะทุกวัน มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ
วันนี้ คุณหมอเฉพาะทางด้านผิวหนังพรเกษมคลินิก นำโดย พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์, พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์, พญ.นัฏฐา มีสุนทร และพญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์ ได้เข้าร่วม (AMI)Hands on Workshop เทคนิคการฉีดเติมเต็มผิว อาทิ การปรับรูปหน้า การสร้างโครงหน้า การเติมเต็มร่องลึก การยกกระชับผิว

#เพราะเราห่วงใย จริงใจกับคนไข้เสมอ