การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

แพทย์พรเกษมคลินิกเข้าร่วมงานประชุมสมาคมแพทย์ผิวหนังประจำปี 2562

งานประชุมสมาคมแพทย์ผิวหนังประจำปี 2562 ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค. 62 ในงานมีการ Update ความรู้ใหม่ๆทุกครั้ง ในปีนี้ อ.รังสิมา วนิชภักดีเดชา อาจารย์ประจำภาควิชา ตจวิทยา ศิริราช พยาบาล ได้นำเสนอการใช้เลเซอร์ที่มีความจำเพาะในการทำลายเม็ดสี คือ แสงสีเขียว Nd: YAG ที่ความยาวคลื่น 532 nm. ในการรักษารอยดำบริเวณเหงือก (Q-switch Nd: YAG laser treatment for gum hyperpigmentation) โดยใช้ยาชาแบบพ่นก่อน เพื่อลดความเจ็บก่อนทำเลเซอร์ หลังทำมีช่วงระยะเป็นแผลเพียง 4 - 5 วัน ทำเพียง 1 - 2 ครั้ง พบว่ารอยดำที่เหงือกจางลงอย่างมีนัยสำคัญ นับเป็นรายงานการรักษาแนวทางใหม่ในการประชุมวิชาการปีนี้ ช่วยให้เราสามารถยิ้มกว้างๆได้อย่างมั่นใจ