การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

บรรยายพิเศษ “Pre and Post Running Facial Treatment with Dermatologist”

ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล ได้รับเกียรติจากชมรมนักวิ่งเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Pre and Post Running Facial Treatment with Dermatologist” ที่ Citibank สำนักงานใหญ่