การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

แพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมอบรมการรักษาด้วยสารเติมเต็ม Hyaluronic Acid

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุลและพญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ได้เข้าร่วมอบรมการรักษาด้วยสารเติมเต็ม Hyaluronic Acid โดยการประเมินรูปหน้าโดยรวมเพื่อให้ออกมาดูดี อย่างเป็นธรรมชาติ