การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “Pharmacology of Drug and Sunscreen”

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง
“Pharmacology of Drug and Sunscreen” โดยพลตรีนายแพทย์กฤษฎา ดวงอุไร อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านโรคผิวหนัง