การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

พรเกษมคลินิกไม่เคยหยุดการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสิ่งดีๆแก่คนไข้

ทีมแพทย์และพนักงานพรเกษมคลินิกไม่เคยหยุดการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสิ่งดีๆแก่คนไข้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ มาให้ความรู้เรื่อง “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความสุขของคนไข้”