การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Pathology and Pathophysiology of Acne and New Trend in Acne Therapy”

“ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน
แต่สิ่งหนึ่งที่หมอไม่เคยเปลี่ยนคืออัพเดทความรู้อยู่เสมอ”

ขอขอบคุณ อาจารย์ นพ.สุเทพ จิระสุทัศน์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้และประสบการณ์เรื่อง “Pathology and Pathophysiology of Acne and New Trend in Acne Therapy” แก่ทีมแพทย์พรเกษมคลินิก