การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

อบรมฝึกฝนกันทุกสัปดาห์ เพื่อมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Allergan Medical Institute (AMI) Exchange
“Going Beyond Beauty: Turning Patient Insight into Optimum Outcomes” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาคนไข้ 
โดยใช้ Botulinum Toxin Type A และ Hyaluronic Acid  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เพราะทุกคนสามารถที่จะ “Going Beyond Beauty” มากกว่าคำว่า"สวย"ไปด้วยกัน