การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมฟังบรรยายและUpdateความรู้เรื่อง Sun and Skin

พรเกษมคลินิกขอขอบพระคุณ พญ.ไอณภัค บุญทวีนุวัฒน์ อาจารย์แพทย์แผนก Phototherapy ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายและ Update ความรู้เรื่อง Sun and Skin ให้กับทีมแพทย์ที่พรเกษมคลินิก เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา