การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Updates in Melasma

พรเกษมคลินิกขอขอบพระคุณ พลโท นพ.กฤษฎา ดวงอุไร อดีตนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและอดีตผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ ที่มาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ใหม่ๆในเรื่อง Updates in Melasma