การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

หาความรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา  แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก  นพ. อภิยุช เนตตกุล  เข้าร่วม  attend Hand on filler workshop  กับ Dr. Arthur Swift   

ที่ โรงพยาลจุฬาในหัวข้อ   “Turning patients insight into optimum outcomes" เพื่อหาความรู้เพิ่มเติ่มในการพัฒนาการรักษาได้ดียิ่งขึ้น