การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ

 

‘โรคสะเก็ดเงิน ไม่ใช่โรคติดต่อ’
พ.ญ.พลอยทราย รัตนเขมากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง จาก รพ.รามาธิบดี ฝากไว้เพื่อให้ผู้ป่วยสะเก็ดเงินสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมอย่างมีความสุข

พรเกษมฯขอขอบคุณอาจารย์พลอยทรายที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญในโครงการ Learning for excellence การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในหัวข้อ การรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.61