การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

2019, SEOUL KOREA MD Codes Tour

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย และ พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ จากพรเกษมคลินิก ได้มาร่วมงานการประชุมใหญ่แห่งปี

บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง "Test in cutaneous allergy and practical approach of facial dermatitis"

พรเกษมคลินิกขอขอบคุณพญ.ไพลิน พวงเพชรที่มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจ testต่างๆ และแปลผลได้อย่างถูกต้อง

คุณหมออรพินได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคผิวหนังที่เกิดจากการทำงาน”

ทางพรเกษมคลินิกขอขอบคุณคุณหมออรพินที่ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคผิวหนังที่เกิดจากการทำงาน”

Unlocking the code to facial revitalisation with the MD Codes - Lips & ML

วันนี้คุณหมอขวัญชนกและคุณหมอสรวิศได้เข้าร่วมอัพเดทเทคนิคการใช้ Hyaluronic Acids ในการสร้างริมฝีปากที่ได้สัดส่วนสวยงาม

A New Solution to Better Skin Quality

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกเข้าร่วมงานเปิดตัวฟิลเลอร์ตัวใหม่ล่าสุด Juvederm “Volite” จากบริษัท Allergan Thailand 

นำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาการ ดูแลรักษาคนไข้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

นพ.อภิยุช เนตตกุล นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ และ พญ.นัฏฐา มีสุนทร เป็นตัวแทนทีมแพทย์พรเกษมคลินิกเข้าร่วมประชุม World Congress of Dermatology 2019