การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ร่วม Update เทคโนโลยี TheraBeam เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ด่างขาว และภูมิแพ้ผิวหนัง

ร่วม Update เทคโนโลยี TheraBeam เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ด่างขาว และภูมิแพ้ผิวหนัง

แพทย์พรเกษมคลินิกเข้าร่วมงานประชุมสมาคมแพทย์ผิวหนังประจำปี 2562

อัพเดตความรู้ใหม่ๆในการใช้เลเซอร์แสงสีเขียว Nd: YAG ที่ความยาวคลื่น 532 nm. ในการรักษารอยดำบริเวณเหงือก

บรรยายพิเศษ “Pre and Post Running Facial Treatment with Dermatologist”

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Pre and Post Running Facial Treatment with Dermatologist” 

Beyond Face Lifting with Ultherapy

คุณหมออภิยุช เนตตกุลและคุณหมอณัฐิชา กรรณวัฒน์ได้เข้าร่วมอัพเดตเทคนิคใหม่แห่งการยกกระชับ ปรับรูปหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ

แพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมอบรมการรักษาด้วยสารเติมเต็ม Hyaluronic Acid

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุลและพญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ได้เข้าร่วมอบรมการรักษาด้วยสารเติมเต็ม Hyaluronic Acid

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “Pharmacology of Drug and Sunscreen”

ขอขอบคุณพลตรีนายแพทย์กฤษฎา ดวงอุไร อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านโรคผิวหนัง