การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันท์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาบรรยาย ในหัวข้อ “Urticaria Update” (ลมพิษ )

บรรยาย ในหัวข้อ “Urticaria Update” (ลมพิษ )

 

หาความรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

เข้าร่วม  attend Hand on filler workshop  กับ Dr. Arthur Swift   

พัฒนากันอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Continuous Improvement in Clinical Practice“

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยี Laser

 

ทีมแพทย์พรเกษมได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยี Laser เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการรักษาคนไข้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ

 

ทีมแพทย์พรเกษมได้เข้าร่วมโครงการ Learning for excellence การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในหัวข้อ การรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

สรรค์สร้างความรู้และพัฒนาการฉีด Filler

 

สาวๆโซนตะวันออกอยากสวยแบบไหน แนะนำที่สาขาเซ็นทรัลชลบุรี, โรบินสันศรีราชา และเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา บีช