การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “Pharmacology of Drug and Sunscreen”

ขอขอบคุณพลตรีนายแพทย์กฤษฎา ดวงอุไร อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านโรคผิวหนัง

พรเกษมคลินิกไม่เคยหยุดการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสิ่งดีๆแก่คนไข้

ทีมแพทย์และพนักงานพรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อความสุขของคนไข้”

เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Pathology and Pathophysiology of Acne and New Trend in Acne Therapy”

พรเกษมคลินิกขอขอบพระคุณ นพ.สุเทพ จิระสุทัศน์ 

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมฟังบรรยายและUpdateความรู้เรื่อง Sun and Skin

พญ.ไอณภัค บุญทวีนุวัฒน์ อาจารย์แพทย์แผนก Phototherapy ภาควิชาตจวิทยาได้ให้เกียรติมาบรรยายและ Update ความรู้เรื่อง Sun and Skin

เข้าร่วมสัมมนางาน Ultherapy for Men Day เพื่ออัพเดตข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ

คุณหมอชินวัฒน์ เหรียญมณี,คุณหมอณัฐิชา กรรณวัฒน์และคุณหมออภิยุช เนตตกุล ได้เข้าร่วมสัมมนางาน Ultherapy for Men Day

ศึกษาดูงานที่ Pringy ประเทศฝรั่งเศส

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัยได้เยี่ยมชมโรงงานผลิต HA filler Juvederm บริษัท Allergan และ The face clinic ของ Dr.Raspaldo