การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

นำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาการ ดูแลรักษาคนไข้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

นพ.อภิยุช เนตตกุล นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ และ พญ.นัฏฐา มีสุนทร เป็นตัวแทนทีมแพทย์พรเกษมคลินิกเข้าร่วมประชุม World Congress of Dermatology 2019

ฝึกอบรม พัฒนาความรู้ทางกายภาพและสรีระของใบหน้า

คุณหมอประสมศรี ตัวแทนแพทย์จากพรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมงาน Cadaver Workshop: AMI Essentials 2019 

เพราะเราไม่หยุดที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อดูแลคนไข้ที่น่ารักของเรา

 คุณหมอปกรณ์และคุณหมอขวัญชนกได้เข้าร่วมงาน “A New Solution to Better Skin Quality” 

ร่วมอัพเดทความรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการฉีด Botulinum Toxin เพื่อลดริ้วรอยบริเวณใบหน้า

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ และ พญ.พามวาด ถนัดค้า ตัวแทนแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมอัพเดตความรู้เรื่อง Botulinum Toxin

Going Beyond Beauty: Cross Consulting to drive best outcomes

คุณหมอพามวาดได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการอบรมกับ Allergan Medical Instituete Trainer 

ร่วมอัพเดต Hands on Workshop เทคนิคการฉีดเติมเต็มผิว

พรเกษมคลินิกได้ส่งคุณหมอเข้าร่วม (AMI) Hands on Workshop เทคนิคการฉีดเติมเต็มผิว