การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศ

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

แพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นผิว เพิ่มความยืดหยุ่น และลดอายุใบหน้าให้แลดูอ่อนเยาว์ลง 

“ด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาและความปลอดภัย” เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วม “Hands on Workshop” เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการฉีดสารเติมเต็ม

อัพเดทความรู้อยู่เสมอ เพื่อผลการรักษาที่ดี

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการฉีดสารเติมเต็มตัวใหม่ "VOLITE"

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อกลับมาพัฒนาการรักษาที่พรเกษมคลินิกให้ดียิ่งๆขึ้นไป

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมทางด้านเลเซอร์และการรักษาด้านความงาม ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

อบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่อง "ผลข้างเคียงของการฉีดสารเติมเต็ม หรือ Fillers"

เพิ่มพูนความรู้เรื่อง "ผลข้างเคียงของการฉีดสารเติมเต็ม หรือ Fillers" โดยอาจารย์วิไล ธนสารอักษร จากสาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ด้วยปณิธานก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อคนไข้และสังคม

ทางพรเกษมคลินิกขอขอบคุณ อาจารย์แพทย์หญิง ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมีที่ได้มาบรรยายเรื่อง "Practical hair loss approach and common hair disease in practice"