Search : เริม

เป็นเริมที่ปากบ่อยๆทำไงดี

เริมที่ปากเกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Herfes simplex virus ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน โดยใช้ช้อนเดียวกัน ใช้ของร่วมกัน เช่น ใบมีดโกน