รางวัลเกียรติยศ

The Best Performance of Candela Laser 2012

นาย แพทย์พีระ ตัวแทนพรเกษมคลินิกรักรางวัล "The Best Performance of Candela Laser 2012 โดยบริษัท CANDELA ผู้ผลิตเลเซอร์รายใหญ่จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)