รางวัลเกียรติคุณ

รางวัล Allergan Valued Customer

รางวัลพรเกษมคลินิก 1 ใน 5 คลินิกที่ฉีดโบท็อกซ์มากที่สุดในประเทศไทย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

The Expert & Most Sublative Tips User 2016

The Expert & Most Sublative Tips User 2016

The Best Performance of Candela Laser 2012

The Best Performance of Candela Laser 2012

Best Performance for Candelar laser for year 2014

Best Performance for Candelar laser for year 2014