รางวัลเกียรติคุณ

Award of Appreciation 2019

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ ได้เป็นตัวแทนแพทย์จากพรเกษมคลินิก เข้าร่วมงาน Exclusive Night "ALLERGAN BEAUTY DECODED" จากบริษัท Allergan เพื่อรับรางวัล "Award of Appreciation 2019" ในฐานะคลินิกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Allergan ในระดับประเทศ

พรเกษมคลินิกเข้ารับรางวัล 1 ใน 8 คลินิกที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Allergan (Botox US และ HA) สูงสุด

คุณหมอพีระ อุดมจารุมณีและคุณหมอสุรเชิด ต่างวิวัฒน์ ได้เข้ารับรางวัล 1 ใน 8 คลินิกที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Allergan สูงสุด

รางวัล Allergan Valued Customer

รางวัลพรเกษมคลินิก 1 ใน 5 คลินิกที่ฉีดโบท็อกซ์มากที่สุดในประเทศไทย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

The Expert & Most Sublative Tips User 2016

The Expert & Most Sublative Tips User 2016

The Best Performance of Candela Laser 2012

The Best Performance of Candela Laser 2012