โปรโมชั่น

Pornkasem Sanitizing Hand Gel

แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ เป็น Organic Ethanol ที่ได้จากการหมักข้าวโพด แล้วกลั่นตามมาตรฐานเภสัชกรรมสากล ไม่มีสารอันตรายเจือปน

QR Code กสิกรไทย

จ่ายสะดวก รวดเร็ว ผ่าน QR Code