ข่าวสารและกิจกรรม

พรเกษมคลินิกสัมมนาประจำปี 2563

บรรยากาศงานอบรมสัมมนาประจำปีของพรเกษมคลินิก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63 One Day Trip กับกิจกรรม “ล่องเรือ ไหว้พระ ตะลุยเกาะเกร็ด

Pornkasem Fancy Mask Party 2020

ในวันที่ 11 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัดได้มีการจัดงานเลี้ยงประจำปี พร้อมกับธีม “Pornkasem Fancy Mask Party"

พรเกษมคลินิกได้บริจาคเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียม Therabeam UV 308 mini

พรเกษมคลินิกได้บริจาคเครื่องฉายแสงอาทิตย์เทียม Therabeam UV 308 mini ให้แก่ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

โครงการ “ปันน้ำใจสู่ชุมชน”

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิกระดมนำถุงยังชีพและอาหารแจกชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

PORNKASEM NEON NIGHT PARTY 2019

ในวันที่ 10 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา  บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัดได้มีการจัดงานเลี้ยงประจำปี 2019

#SAVEUBON

บริษัท พรเกษม กรุ๊ป จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจให้กับพี่น้องภาคอีสาน