ประวัติความเป็นมา

 "พรเกษมคลินิก" 
ก่อตั้งโดย นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ และนายแพทย์สุชาย ศรีปรัชญาอนันต์ แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งในครั้งแรกเป็นคลินิกรักษาโรคผิวหนัง เปิดทำการในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อสุนทรการแพทย์ สาขาวงเวียนใหญ่ เป็นสาขาแรก ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น "พรเกษมคลินิก" โดยรักษาและดูแลสุขภาพผิวด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งล้วนแต่เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่ผ่านการศึกษาวิชาแพทย์ทั่วไปเป็นเวลา 6 ปี พร้อมทั้งศึกษาวิชาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 3 ปี และได้รับวุฒิบัตร สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง)  มีเพียงที่ จุฬาฯ, ศิริราช, รามาฯ, พระมงกุฎฯ และสถาบันโรคผิวหนังเท่านั้นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตจวิทยา (ผิวหนัง) จากแพทยสภา

ปรัชญา

ปรัชญา

เราเชื่อว่า หมอ ต้องถือประโยชน์ของคนไข้เป็นที่ตั้ง

เราเชื่อว่า การมีสุขภาพผิวที่ดีเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

เราเชื่อว่า หมอมีหน้าที่ค้นคว้าหาทางแก้ปัญหาที่ดีให้กับคนไข้

เราเชื่อว่า เงินทองไม่ใช่เป้าหมายของการเป็นหมอ

พันธกิจ
สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับคนไข้ด้วยบริการทางการแพทย์ที่คุ้มค่าและล้ำหน้า ซึ่งมาจากการศึกษาวิจัยของทีมแพทย์ผิวหนังและเจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์

พรเกษมคลินิกจะเป็นหนึ่งในสถาบันผิวหนังที่ดีที่นำเสนอการรักษาที่ปลอดภัยและการดูแลคนไข้แบบองค์รวมผ่านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง