นพ.พีระ  อุดมจารุมณี

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2521 - 2526 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

พ.ศ. 2532 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2542 อนุมัติบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2532 - 2534 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลนราธิวาส

พ.ศ. 2532 - 2534 แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนศรินทราบรมราชชนนี พอ.สว.

พ.ศ. 2534 - 2535 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2537 Diploma of Fitness and Nutrition International Correspondence School at Scranton, USA

มี.ค. - เม.ย. พ.ศ. 2541 Laser and Sclerotherapy Dermatology Associates San Diego, USA

พ.ศ. 2548 Mesotherapy International Social of Mesotherapy (France)

พ.ศ.  2555 Diploma in filler injection: Injectnow academy.

 ปัจจุบัน  Dermatologist และหัวหน้าทีมแพทย์ฝ่ายนวัตกรรมและการอบรม พรเกษมคลินิก

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับผิว ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี สยามสแควร์วัน ชั้น 6 12:00 - 20:30
ศุกร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00 - 20:30
เสาร์ เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1 12:00 - 20:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ