นพ.ภูริชญ์  ภูรีศรีศักดิ์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2548 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

พ.ศ. 2554  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2557  Fellowship in Clinical Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2561 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหน่วยโรคผิวหนัง โรงพยาบาลราชวิถี

พ.ศ. 2558 - 2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Dermatology Resident)

พ.ศ. 2557 - 2558  แพทย์ประจำบ้าน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

พ.ศ. 2556 - 2557  แพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง  (Clinical Fellow in Dermatology)

พ.ศ. 2554 - 2556 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
หยุด -
พุธ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G 17:00 - 20:00
ศุกร์ โรบินสัน ลาดกระบัง ชั้น 2 11:30 - 16:30 *กรณีนัดหมาย
โรบินสัน ลาดกระบัง ชั้น 2 16:30 - 20:00
เสาร์ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:30 - 20:00
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ