พญ.สุภัทรา  ตระการวิทยารักษ์

(Master of Science in Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2550-2555  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559-2560  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (Master of Science in Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2556   แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ที่โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2557   แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 ที่โรงพยาบาลชุมชนสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ. 2558   แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3 ที่โรงพยาบาลชุมชนเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2561   Fellowship Training Program in “General Dermatology and MOHS Surgery” & “Laser and Cosmetic Dermatology” at Herbert Wertheim College of Medicine, Florida International University and Greater Miami Skin & Laser Center at Mount Sinai Medical Center

Special training

“Short Course Training in Skin Laser Surgery” of Faculty of Medicine Siriraj Hospital at Mahidol University

“The American Board of Laser Surgery” in AEC Symposium

Aesthetic Dermatology Academy Conference Saturday Forum 2017

“Current Trends in Aesthetic Dermatology” of Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC 2018).

The International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine “Post congress cadaver course for facial aesthetic, live injections in conjunction with cadaver dissection”

การอบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ ณ สถาบันโรคผิวหนัง

การศึกษาอบรมหลักสูตร “Current Issues in Dermatology 2013” ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ