พญ.ปิยากิตติ์  ศรีไพโรจน์

(Master of Science in Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2545 แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2550 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง


ประสบการณ์

พ.ศ. 2545 - 2546  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

พ.ศ. 2546 - 2548   แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเวชธานี

พ.ศ. 2548 - 2550  แพทย์ประจำศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2550 - 2558  แพทย์ประจำคลินิกความงาม

พ.ศ. 2558 - 2560   แพทย์ประจำ Vital Glow คลินิก โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

ปัจจุบัน  แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5 11:30 - 19:30
อังคาร เดอะ พรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30 - 20:00
พุธ โรบินสัน ลาดกระบัง ชั้น 2 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:30 - 20:00
ศุกร์ หยุด -
วันเสาร์
อาทิตย์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5 11:30 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ