นพ.สรวิศ  สุภาวิตา

(Clinical Fellow Dermatology)

Booking

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาลัยมหิดล

- Clinical fellow in dermatology from Institute of dermatology

- Certificate in aesthetic dermatology


ประสบการณ์

แพทย์ใช้ทุนปีหนึ่ง โรงพยาบาลมะการักษ์  จังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

8 years experience in Botox and filler injection


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
พุธ เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1 11:00 - 19:30
ศุกร์ เดอะ พรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30 - 20:00
เสาร์ เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30 - 20:00
อาทิตย์ ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G 11:00 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ