นพ.ปณิธาน  แสวงพรรค์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2528 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2534  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2542 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2542 - 2543 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน  แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก 


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
พุธ ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G 16:00 - 20:30
พฤหัสบดี สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 16:00 - 20:00
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 16:00 - 20:00
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ