พญ.พรนิภา  ไพจิตต์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

- พ.ศ. 2539 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. 2546 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

- พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง (Diploma Course in Dermatosurgery)


ประสบการณ์

- พ.ศ. 2546-2551 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี

- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก 


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการดูแลรักษาผิวพรรณ ดังนั้นควรเลือกสถานบริการที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน อย.และนำเข้าอย่างถูกต้อง เพื่อลดโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงต่างๆ และที่สำคัญที่สุด ควรเลือกรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา เพื่อความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดีที่สุด

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1 11:30 - 20:00
อังคาร หยุด -
พุธ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี โรบินสัน ศรีราชา ชั้น 3 11:30 - 20:00
ศุกร์ โรบินสัน ศรีราชา ชั้น 3 11:30 - 20:00
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1 11:00 - 19:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ