พญ.อัญชิสา  กาญจโนมัย

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ 2545 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

พ.ศ 2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2555 Clinical fellow of dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2559 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยสภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2552 - 2553 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กำแพงแสน จ.นครปฐม

พ.ศ. 2553 - 2555 นายแพทย์(4) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2555 – 2556 Clinical fellow of Dermatology จากสถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2556 – 2559 แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาตจวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน แพทย์ประจำสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค, แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G 13:00 - 20:30
อังคาร ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G 13:00 - 20:30
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1 12:00 - 20:30
ศุกร์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1 12:00 - 20:30
เสาร์ ถนนงามวงศ์วาน 11:30 - 19:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ