พญ.แสงสิริ  อยู่อำไพ

(Master of Science in Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2543 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

พ.ศ. 2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553 Research fellowship in dermatology,  Srinakharinwirot University

พ.ศ. 2555  Master of Science (M. Sc.) Program in Dermatology, Srinakharinwirot University


ประสบการณ์

พ.ศ. 2549 แพทย์เวชปฏิบัติ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พ.ศ. 2552 แพทย์ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2553-2555  แพทย์ประจำศูนย์ผิวหนัง รพ.จุฬารัตน์ 1,3 


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

 

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5 12:00 - 20:30
อังคาร ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 12:00 - 20:30
พุธ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี โรบินสัน ลาดกระบัง ชั้น 2 12:00 - 20:30
ศุกร์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5 11:00 - 20:30
เสาร์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5 11:00 - 20:30
อาทิตย์ เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4 12:00 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ