พญ.สุภาพร  ศิริปุณย์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2535 - 2541  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

พ.ศ. 2541 - 2547  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2550 - 2552 แพทย์ปฎิบัติการ ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ2552 - 2556 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2546  Scolarship of Japan: The joint program of academic exchanges of Nippon Medical School and Chiang Mai University, Tokyo, Japan: February 2003

พ.ศ2547-2551  แพทย์ใช้ทุน พ. ศูนย์ลำปาง 

พ.ศ. 2557  Scolarship award to attend the 72th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology. Denver, Colorado USA: March 2014

พ.ศ2558  Certificate of attendance: Allergan academy asia pacific “ My Beauty Plan “ Allergan Academy Symposium: May 2015

- Certificate of attendance: Allergan academy asia pacific “ Unlocking emotional beauty with the MD codes equations master class: July 2016

- Workshop Restylane SKILLBOOSTERS: September 2016

 - Workshop A Day with A Master  Unlock the Secrets of Combination Therapy: November 2016

 - Workshop “ Facial Harmonization with Botulinum toxin A and Filler” with Dr. Woffles Wu, Singapore.

 - Workshop Restylane SKILL BOOSTERS “ Transform your patients with the power of enhance” Full-face analysis with live demonstration by True Asian BeutyExpert: November 2016

ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน Dermatologist พรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ถนนงามวงศ์วาน 11:30 - 20:00
อังคาร เมกาบางนา ชั้น 1 11:30 - 20:00
พุธ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี เดอะ พรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30 - 20:00
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 12:00 - 20:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ