พญ.ศุภานัน  ประเสริฐโยธิน

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2545 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2559 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2555 - 2559 Residency Training in Dermatology คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2559 Certificate of attendance: Global Association of Leaders in Aesthetics and Anatomy Conferenc 2016, April 2016

พ.ศ. 2559 Certificate of attendance: "unlocking emotional  beauty with the MD codes equations master class: King Chulalongkorn memorial hospital, July 2016

พ.ศ. 2559 Certificate of attendance: International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) 2016, November 2016

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน Dermatologist พรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 13:00 - 20:30
อังคาร เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00 - 20:30
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 11:00 - 19:30
ศุกร์ หยุด -
วันเสาร์
อาทิตย์ ถนนงามวงศ์วาน 12:00 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ