พญ.วราภรณ์  อาภัสระวิโรจน์

(Master of Science in Dermatology)

Booking

การศึกษา

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปี พ.ศ.2548  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี  พ.ศ. 2551 - 2552 Master of Science (M. Sc.) Program in Dermatology, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand

ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553  Fellowship in Dermatological laser surgery and phototherapy, Ramathibodi Skin Laser Center, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

 


ประสบการณ์

ปี พ.ศ. 2548 - 2550 แพทย์ใช้ทุน  - รพ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  - รพ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว

ปี พ.ศ. 2550  Certificate of  “Basic Dermatology”, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand.

ปี พ.ศ. 2550 Certificate of training “Restylane injection”, Bangkok, Thailand.

ปี พ.ศ. 2551  “New Cochrane Handbook Methods & RevMan5 for Existing Review Authors”, Faculty of Medicine, Khon Kaen University.

ปี พ.ศ. 2552  “A training Workshop on Introduction to health economic evaluation”, Health Intervention and Technology Assessment Program, Mahidol University.

ปี พ.ศ. 2552  Certificate of “Aesthetics Medicine & Surgery”, Kasemrad Aesthetics CenterKasemrad Hospital Prachachuen Bangkok, Thailand.

ปี พ.ศ. 2553  Certificate of “Chelation Therapy”, Chelation Medical Association, Thai.

ปี พ.ศ. 2554 Certificate of training “introduction to aquamid”, Alpha Health & Beauty Bangkok Workshop, Bangkok, Thailand

ปี พ.ศ. 2554 Certificate of attendance “Thread Rejuvenation Training” , Bangkok, Thailand


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

 

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร โรบินสัน ลาดกระบัง ชั้น 2 12:00 - 20:30
พุธ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00 - 20:30
ศุกร์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 12:00 - 20:30
เสาร์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 12:00 - 20:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ