พญ.เมธาวี  บุญศิริ

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

- โรงเรียนจิตรลดา

- แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

- พ.ศ. 2554   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2558 Certificate in cosmetic dermatology and hair disorder, University of Pensylvania, USA 

พ.ศ. 2555 -  ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์นวมินทราธิราช


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

ดูแลผิวอย่างดี ควรเริ่มต้นตั้งแต่ยังเยาว์วัย

หมั่นพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำ ทรีตเมนต์ที่เหมาะสม

หลีกเลี่ยงเครื่องสำอางค์

ทาครีมบำรุงและกันแดดสม่ำเสมอ

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5 11:00 - 19:30
พุธ ถนนงามวงศ์วาน 11:30 - 16:00 *กรณีนัดหมาย
ถนนงามวงศ์วาน 16:00 - 20:00
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 11:00 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ