พญ.ภัสสุรีย์  เอี่ยมสกุลนนท์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547 Diploma in Dermatology

พ.ศ. 2548 Fellowship in Dermatology

พ.ศ. 2552 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2553 Certificate of meeting attendance American Academy of Dermatology

พ.ศ. 2553 Certificate of attendance 11th world angress of Pediatric Dermatology


ประสบการณ์

- พ.ศ. 2548 - 2554  สถาบันโรคผิวหนัง

- พ.ศ. 2554  ปัจจุบัน แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก 

 


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

 

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 12:00 - 20:30
อังคาร หยุด -
พุธ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 11:00 - 20:30
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1 11:00 - 20:30
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 11:00 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ