พญ.ภัททชีว์  องค์มหัทมงคล

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

- พ.ศ. 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- พ.ศ. 2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. 2552  วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

- พ.ศ. 2555  University of Miami (Fellow in Dermatosurgery)


ประสบการณ์

- พ.ศ. 2550  - ปัจจุบัน  แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก 

 - พ.ศ.2545 - 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- พ.ศ. 2561  - ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

 

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 16:30 - 20:30
อังคาร หยุด -
วันพุธ
พฤหัสบดี เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 16:30 - 20:30
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 12:00 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ