พญ.พัจนภา  เวชอนุรักษ์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2545 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2545 - 2551 แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553 - 2554 Diploma course in Dermatology and  Dermatosurgery

พ.ศ. 2554 - 2558  วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2559 - 2560 Clinical fellow in Laser and Dermatosurgery 


ประสบการณ์

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ