พญ.ปิยะดา  ทิพรังกร

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

โรงเรียนสตรีวิทยา

พ.ศ. 2537 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2545 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2538 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลตราด

พ.ศ. 2539 แพทย์ใช้ทุน ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

พ.ศ. 2542 - 2545 แพทย์ประจำบ้าน  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน Dermatologist พรเกษมคลินิก

อาจารย์พิเศษ  ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

พักผ่อนมากๆ อย่าเครียด รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดๆ หากต้องออกแดดจัด เลือกครีมกันแดดที่ไม่ก่อให้เกิดสิว


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ซีคอน บางแค ชั้น 3 11:30 - 20:00
อังคาร เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00 - 19:30
พุธ เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 2 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00 - 19:30
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 11:30 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ