พญ.ปารินทร์  ศุจิจันทรรัตน์

(Master of Science in Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2546 - 2551  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2554 - 2555   Master degree of Sciences in Dermatology, Mae Fah Luang University

พ.ศ. 2556  Fellowship of cutaneous and laser surgery, Institute of Dermatology


ประสบการณ์

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก  


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 15:00 - 20:30
พุธ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00 - 19:30
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ นครปฐม (หน้าตลาดโอเดียน) 12:00 - 20:30
เสาร์ เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 2 12:00 - 20:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ