นพ.ชินวัฒน์  เหรียญมณี

(Master of Science in Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2541 - 2544  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2544 - 2550  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2557 - 2558  Master of Science in Dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ประสบการณ์

พ.ศ. 2550 - 2552  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2552 - 2553  โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 12:00 - 20:30
อังคาร PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน (โซนนอร์ท) ชั้น 3 12:00 - 20:30
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 2 12:00 - 20:30
เสาร์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 12:00 - 20:30
อาทิตย์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ