พญ.ประสมศรี  สวัสดิ์อำไพรักษ์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2538 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2542 - 2546 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล  (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2538 - 2539 แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

พ.ศ. 2539 - 2540 แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาลบุญฑริก

พ.ศ. 2540 - 2542 แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

พ.ศ. 2545 -  ปัจจุบัน Dermatologist พรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

การดูแลผิวหน้าและผิวพรรณเป็นสิ่งที่ควรกระทําอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพราะบ่งชี้ถึงสุขภาพโดยรวม และช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว มีความใส่ใจดูแลเมื่อผิวมีปัญหา ตลอดจนถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง เพื่อได้รับคําแนะนําและการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีผิวสุขภาพดี ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1 11:00 - 20:30
อังคาร หยุด -
พุธ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี ถนนงามวงศ์วาน 11:30 - 20:00
ศุกร์ ถนนงามวงศ์วาน 11:30 - 20:00
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:00 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ