พญ.ธนศรี  เสสะเวช

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2545 โรงเรียนบดินทรเดชา 2

พ.ศ. 2551  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2554 - 2558  วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

 พ.ศ. 2559 - 2560 Clinical fellow in Laser and Dermatosurgery


ประสบการณ์

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก , สถาบันโรคผิวหนัง


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ หยุด -
วันเสาร์
อาทิตย์ เดอะ พรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:00 - 19:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ