พญ.ทิฆัมพร  คมกฤส

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

- พ.ศ. 2529  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- พ.ศ. 2536  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. 2540  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- พ.ศ. 2544  วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

- พ.ศ. 2536 - 2537 แพทย์ใช้ทุน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

พ.ศ. 2537 -  2540 แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

- พ.ศ. 2540 -  2541 แพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกลาง

- พ.ศ. 2541-  2544 แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

- พ.ศ. 2544 -  2548 แพทย์อายุรกรรมและแพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลกลาง

- พ.ศ. 2549 -  2552 แพทย์ผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

- พ.ศ. 2551 -  2555 หัวหน้าหน่วยผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

- ปัจจุบัน แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00 - 20:30
อังคาร หยุด -
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 12:00 - 20:30
ศุกร์ เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 2 12:00 - 20:30
เสาร์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 12:00 - 20:30
อาทิตย์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1 12:00 - 20:30
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ