พญ.ณัฐกมล  วายุภักตร์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

- โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

- พ.ศ.2543 แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2552 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

- พ.ศ.2552 - 2553 แพทย์ประจำ รพ.ขอนแก่นราม

- พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน Dermatologist พรเกษมคลินิก

- DST Annual Meeting  2018  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43

- GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane ณ สถาบัน TRIA


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน (โซนนอร์ท) ชั้น 3 11:00 - 19:00
อังคาร เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 2 11:00 - 19:00
พุธ เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1 11:00 - 19:00
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:00 - 19:00
อาทิตย์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 11:00 - 19:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ