พญ.ขวัญชนก  มงคลศิริวัฒน์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2544 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2551 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

Certificate of Attendance:

Certificate of Attendance: “Unlocking the code to facial revitalization with the MD CodesTM – Lips & ML,” Thailand, July 8th, 2019.
Certificate of Attendance: “A New Solution to Better Skin Quality- Juvederm Volite,” Thailand, May 14th, 2019.
Certificate of Attendance: “17th Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress,” Monaco, April 4-6, 2019.
Certificate of Attendance: “Going Beyond Beauty: Cross consulting to drive best outcomes,” February 14th, 2019
Certificate of Attendance: “MD CodesTM Visionary/Distinction,” Taipei, Taiwan, October 4-5th, 2018
Certificate of Attendance: “AMI Essentials (Applied Anatomy Workshop,” Singapore, May 30, 2017
Certificate of Attendance: “Hands-on workshop Unlocking Emotional Beauty with the MD codesTM Equations, Master Class,” King Chulalongkorn Memorial Hospital, July 2016
Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute, “Unlocking the Code to Facial Revitalization,” January 2016
Certificate of Attendance: International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) 2015, October, 2015
Certificate of Attendance: “Hands-on workshop on advance techniques of Hyaluronic Acid injection,” Mae Fah Luang University, September 2015
Certificate of Attendance: “Hands-on workshop on master class for Voluma and Volbella injection,” Raj-Yindee Hospital, September 2015
Certificate of Attendance: “2nd ADS & IMSA Co-Workshop Botulinum Toxin Master Class 2015,” Ramathibodi Hospitcal, August 2015.
Certificate of Attendance: Allergan Academy Asia Pacific, “Volbella injection hands-on workshop,” March 2015
Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute, “My Beauty Plan- Achieve my beauty with 1-2-1,” King Chulalongkorn Memorial Hospital, March 2015
Certificate of Attendance: “Unlock the Beauty Secret- Feel the Difference with HA Volumizer,” King Chulalongkorn Memorial Hospital, August 2014
Certificate of Attendance: “39th Dermatological Society of Thailand Annual Meeting 2014”, March 2014
Certificate of Attendance: American Academy of Dermatology 2013 (AAD), Miami Beach, USA
Certificate of Attendance: “38th Dermatological Society of Thailand Annual Meeting 2013”, March 2013 

Participation and Training:

Participant in New Thermage FLX course (Hands on), Bangkok, 2019
Participant in “Optimal Balance Technology (OBT) latest innovation for the natural elegance,” May 10th, 2018.
Participation in “GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS Day by Restylane,” TRIA Medical Wellness Center.
Participant in “Treatment of the Acne disease pathway,” February 8th, 2018.
Participant in Live Demonstration “Transform your patients with the power of enhance,” November 27, 2016.
Participant in a Live workshop “A Day with A Master Unlock the Secrets of Combination Therapy,” November 24, 2016.
Participant in “The Medical Power of Light: Non-Invasive Laser Face Lifting,” November, 2016
Participant in “How to Success with SygmaLift,” July, 2016
Participant in 4th Annual Meeting of Thai Association of Anti-Aging and Regenerative Medicine, “Learn How to Maximize Quality of Life & Beautification by State of Art Anti-Aging & Regenerative Medicine,” February, 2013, Bangkok


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

การดูแลผิวพรรณต้องทำอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นโดยพยายามหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแดดจัด ใช้ครีมกันแดดเป็นประจำ เพราะแสงแดดเป็นที่มาของการเกิดผ้า กระ และริ้วรอยแห่งวัย นอกจากนี้ควรเพิ่มวิตามินให้ผิวพรรณมีน้ำมีนวล สดใสเปล่งปลั่ง โดยการรับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช ปรับสภาพสมดุลของร่างกายและผิวพรรณโดยการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ทำจิตใจให้สบายไม่เครียดจนเกินไป และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิว ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคือง และเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังและผิวพรรณ ควรรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
พุธ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน (โซนนอร์ท) ชั้น 3 12:00 - 20:30
ศุกร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00 - 20:30
เสาร์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 11:00 - 19:30
อาทิตย์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 12:00 - 20:30 แพทย์เริ่มเข้าตรวจวันที่ 2,16 ก.พ. 63
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ