พญ.กนลรัตน์  บูชางกูร

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2539 โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

พ.ศ. 2545 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

พ.ศ. 2554 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2555 Clinical Fellowship Training Program in Hair Disorder and Hair Transplantation, Siriraj


ประสบการณ์

- พ.ศ. 2545 - 2546 แพทย์ใช้ทุนปี 1 รพ.ตรัง

- พ.ศ. 2546- 2549 แพทย์ 4 รพ.วังวิเศษ จ.ตรัง

- พ.ศ. 2549- 2550 แพทย์ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชา ตจวิทยา รพ.ศิริราช ม.มหิดล

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2555 - 2556 แพทย์ประจำโรงพยาบาลผิวหนังอโศก

พ.ศ. 2557 - 2559 อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำคลินิกเส้นผม สถาบันโรคผิวหนัง


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

หลี่กเลี่ยงแสงแดด และทาครีมบำรุงผิว


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00 - 19:30
อังคาร หยุด -
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3 11:00 - 19:30
เสาร์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00 - 20:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ