นพ.อภิยุช  เนตตกุล

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

ปี พ.ศ. 2528  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

ปี พ.ศ. 2534  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2538  วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ.  2541  วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

พ.ศ. 2534 - 2538 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

ม.ค. พ.ศ. 2543 American academy of dermatology meeting SFO, ต.ค. พ.ศ. 2547 Pigment all research. Nice France

ก.ย. พ.ศ. 2548 Asian congress of dermatology Malaysia

ม.ค. พ.ศ. 2550 American academy of dermatology meeting DC

พ.ศ. 2561  Attend Hand on filler workshop  กับ Dr. Arthur Swift   ที่ โรงพยาลจุฬาในหัวข้อ   “Turning patients insight into optimum outcomes"

พ.ศ. 2561    ร่วมการอบรมความรู้ด้านการเลเซอร์ใหม่ๆ อบรมโดย Dr.Saleen Lodhdey จาก Australia  ที่โรงแรม  Anantara siam

พ.ศ. 2550 -  ปัจจุบัน Dermatologist พรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด และเครื่องสำอางที่มีรองพื้น หรือมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำหอม นอกจากนี้ควรงดการขัด ถูที่รุนแรงบริเวณใบหน้า และไม่ควรแกะ เกาสิว ควรรับประทานผักและผลไม้เยอะๆ เพื่อสุขภาพผิวที่ดี


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 2 11:30 - 20:00
อังคาร หยุด -
พุธ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี นครปฐม (หน้าตลาดโอเดียน) 11:30 - 20:00
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ นครปฐม (หน้าตลาดโอเดียน) 11:30 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ