นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ.2529 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

พ.ศ. 2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2543 อนุมัติบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Board of Dermatology)


ประสบการณ์

 พ.ศ. 2540 Certificate in Nail Surgery Klinikum Wuppertal Germany

พ.ศ. 2536 - 2538 เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลนราธิวาส

พ.ศ. 2538 - 2540 Fellow in Dermatology โรงพยาบาลศิริราช

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน Dermatologist พรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลเสียต่อผิวเช่น หลบเลี่ยงแสงแดด ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางที่ก่อให้เกิดอาการแพ้


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด -
อังคาร หยุด -
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 12:00 - 20:30
ศุกร์ หยุด -
เสาร์ PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน (โซนนอร์ท) ชั้น 3 11:30 - 20:30
อาทิตย์ หยุด -
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ