นพ.สมศักดิ์  โตวณะบุตร

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2538 - 2540 โรงเรียนเทพศิรินทร์

พ.ศ. 2540-2546 แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.2549 แพทย์ผิวหนัง หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2550-2554 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

 


ประสบการณ์

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

 

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5 17:30 - 20:30 แพทย์เริ่มเข้าตรวจ วันที่ 5 ตุลาคม 2563
อังคาร สยามสแควร์วัน ชั้น 6 18:00 - 20:30
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี สยามสแควร์วัน ชั้น 6 18:00 - 20:30
ศุกร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 18:00 - 20:00
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ