นพ.สมศักดิ์  โตวณะบุตร

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

พ.ศ. 2538 - 2540 โรงเรียนเทพศิรินทร์

พ.ศ. 2540-2546 แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.2549 แพทย์ผิวหนัง หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2550-2554 วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

 


ประสบการณ์

- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ

 

 


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1 17:30 - 19:00
อังคาร สยามสแควร์วัน ชั้น 6 18:00 - 19:00
พุธ หยุด -
พฤหัสบดี สยามสแควร์วัน ชั้น 6 18:00 - 19:00
ศุกร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 18:00 - 19:30
เสาร์ หยุด -
อาทิตย์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:00 - 19:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ